homespoed

In de tandheelkunde zijn er eigenlijk maar twee omstandigheden die echt spoed vereisen, namelijk ongevallen en nabloedingen. Indien dit bij u of iemand in uw omgeving het geval is, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Ons telefoonnummer is 055 - 505 13 66. Indien u het antwoordapparaat hoort, luister dan de band geheel af! U krijgt dan te horen wie er dienst heeft of hoe wij bereikbaar zijn. 

Als er overdag een antwoordapparaat aanstaat kan het zijn dat de balie niet bezet is. Ons spoednummer is 06 - 45 83 33 85. Let op: dit nummer is alleen voor overdag en wordt niet opgenomen in de avond- en weekenduren of als onze praktijk gesloten is! Op dit telefoonnummer kunt u ons ook een whatsapp of sms versturen.

waarneming weekend/avonden/vakantie

Wat valt onder spoedeisende zorg?

Spoedeisende zorg is die zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld en binnen 24 uur moet worden geboden. De huidige situatie vraagt om een nadere precisering van deze definitie. In navolging van de ziekenhuizen hanteren wij de volgende omschrijving:

Er is sprake van tandheelkundige spoed bij de volgende acute zorgvragen:

  • ernstig tandletsel na een ongeval, waaronder gecompliceerde kroonfracturen met pulpa expositie;
  • ernstige nabloedingen;
  • zwellingen in de mond die ademen en/of slikken ernstig bemoeilijken;
  • aanhoudende, ondraaglijke pijn, ondanks toediening van pijnmedicatie volgens het geldende pijnmedicatieadvies.

Wat kunt u zelf doen

  • bij een nabloeding niet gaan spugen of spoelen, maar een gaasje of een schone zakdoek op het wondje plaatsen en daar rustig op dichtbijten.
  • bij een ongeval eventuele losse tandfragmenten zoeken en in een zakje met melk meenemen naar de praktijk, niet afspoelen onder de kraan!
  • bij een uitgevallen tand de tand onder de tong bewaren of in een zakje met melk. Niet afspoelen onder de kraan! Het mooiste is het om de tand terug te plaatsen in de kaak. Dit geldt alleen voor blijvende tanden, melktanden hoeven niet te worden teruggeplaatst!