De mondzorg valt binnen het zorgdomein en heeft conform de professionele standaard de verantwoordelijkheid voor optimale mondgezondheid van haar patiënten. Deze leidraad heeft als doel om ten tijde van de COVID-19 uitbraak deze zorg zo goed en veilig mogelijk uit te voeren binnen de huidige omstandigheden.

Versie 3.0: laatste update 21-04-2020

Beperkt geopend

Om verantwoorde zorg te kunnen bieden, nemen wat meer tijd voor, tijdens en na uw behandeling en daarom kunnen we nog niet het normale aantal afspraken aan. U kunt dus nog niet voor alles terecht bij de tandarts. Gewone controles worden nog even uitgesteld, maar als u gezond bent kunt u zonder tegenbericht wel voor eerder gemaakte afspraken, spoed- en noodzakelijke zorg terecht. Maar let op: bent u verkouden of heeft u koorts, stel dan uw afspraak nog even uit.

Beantwoord deze vragen om te zien of en wanneer u bij de tandarts terecht kunt:

  • Heeft u nu corona?
  • Of heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Of heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 °)?
  • Of heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Of bent u in thuisisolatie?
  • Of woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?