Indien u onverhoopt een afspraak vergeet, doen we daar de eerste keer niet moeilijk over. Het kan iedereen overkomen.

Maar als dit een tweede keer gebeurt, zullen we kosten in rekening gaan brengen. Immers, wij hebben tijd voor u gereserveerd en in die tijd hadden we ook een ander van dienst kunnen zijn. Kijk op onze tarievenlijst wat de kosten zijn die u in rekening gebracht kunnen worden.

Indien u vaker uw afspraak niet nakomt behouden we ons het recht voor de samenwerking met u op te zeggen en zult u worden uitgeschreven uit onze praktijk.